Sample details: 2e2900541b30d2fba1b2c96453204289 --

Hashes
MD5: 2e2900541b30d2fba1b2c96453204289
SHA1: 973d7639b4d3aebc2ab39cac454741f4ff7a9ac2
SHA256: 9bcbd7b4422471331c574a00ff4dfd2ae81cc866e174f53ec74b23e30e0c5afb
SSDEEP: 192:fJLZSCaS9y8Ql2t//ORZd7xN5555dJDMoBOG/WwgWC/WeyiWeaOB2Oyzp1jn6O5w:JLORjFN5555dJDMoBDWRWC/WeyiWeaOd
Details
File Type: HTML
Yara Hits
YRP/domain | YRP/url | YRP/contentis_base64 |
Source
http://fotoray.pl/mbl5m
Strings
		<!doctype html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Fotoray </title>
  <link rel="stylesheet" href="http://fotoray.pl/common/css/foundation.css" />
  <link rel="stylesheet" href="http://fotoray.pl/common/css/reset.css" />
  <link rel="stylesheet" href="http://fotoray.pl/common/css/font-Lato-Light.css" />
	<link rel="stylesheet" href="/templates-repository/scripts/1098/style/foundation.min.css" />
  <link rel="stylesheet" href="/templates-repository/scripts/1098/style/wiz.css" />
  <link rel="icon" href="/templates-repository/scripts/1098/favicon.ico" type="image/x-icon" />
  <script src="http://fotoray.pl/common/js/jquery-2.1.3.js" type="text/javascript"></script>
	<script src="/templates-repository/scripts/1098/js/foundation.min.js" type="text/javascript"></script>
	<script src="/templates-repository/scripts/1098/js/jsmore/modernizr.js" type="text/javascript"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
$("#main-menu li").click(function(){
	$("nav").removeClass("expanded");
</script>
</head>
<body>
	<header>
    <div class="row">
      <div class="small-12 columns contain-to-grid fixed">
        <nav class="top-bar" data-topbar role="navigation" data-options="scrolltop: false">
          <ul class="title-area">
            <li class="name"></li>
            <li class="toggle-topbar menu-icon"><a href="http://fotoray.pl/#"><span></span></a></li>
          </ul>
          <div class="section top-bar-section">
            <ul id="main-menu" class="left">
              <li><a href="http://fotoray.pl/#" id="menu-start" class="active">Start</a></li>
              <li><a href="http://fotoray.pl/#" id="menu-about">S
owem wst
pu</a></li>
              <li><a href="http://fotoray.pl/#" id="menu-info">Dane firmowe</a></li>
							<li><a href="http://fotoray.pl/#" id="menu-offer">Oferta</a></li>
              <li><a href="http://fotoray.pl/#" id="menu-map" class="mapInvoker">Lokalizacja</a></li>
              <li><a href="http://fotoray.pl/#" id="menu-contact">Napisz do mnie</a></li>
            </ul>
          </div>
        </nav>
      </div>
    </div>
  </header>
	<div class="content-wrapper">
	  <div id="start" class="section content-section">
      <div class="row">
        <div class="small-12 columns text-center">
          <canvas id="canvas-stars"></canvas>
          <h1>Fotoray </h1>        </div>
      </div>
    </div>
		<div id="about" class="section content-section">
			<div class="row">
				<div class="content-wrapper small-12 medium-10 medium-offset-1 large-8 large-offset-2 end columns">
					<div class="row">
						 <div class="small-12 end columns">
								<h2>S
owem wst
pu</h2>
	<p>Fotografuj
 od zawsze. To m
j spos
b na uwiecznianie i o
ywianie wspomnie
, miejsc, chwil, ludzi. 
Zapraszam Ci
 w podr
 poza granice horyzontu, tam, gdzie nie si
ga wzrok, tam gdzie budz
 marzenia.</p>
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div id="info" class="section content-section">
      <div class="row">
				<div class="content-wrapper small-12 medium-10 medium-offset-1 large-8 large-offset-2 end columns">
					<div class="row">
							
	<div class="small-12 end columns"> <!-- zmiana -->
    <h2>Dane firmowe</h2>
  </div>
		 <div class="small-12 medium-6 columns">
      <p class="company-data address">
        <span class="icon"></span>
        <strong>Adres:</strong><br>
           <br>
           Murowana Go
lina</p>
    </div>
		<div class="small-12 medium-6 end columns">
      <p class="company-data contact">
        
								<span class="icon"></span>
					<strong>Tel.:</strong> +48608030759<br>
								
									<strong>E-mail:</strong> <a href="mailto:dk.danielkalemba@gmail.com">dk.danielkalemba@gmail.com</a><br>
								
										<strong>Adres WWW: </strong><a href="http://www.fotoray.pl" target="_blank">www.fotoray.pl</a>
								
    </div>
	  <div class="small-12 medium-6 end columns">
		 			<ul class="inline-list social-icons">
				<li>
											<a href="https://www.facebook.com/DKFOTORAY" class="fb" target="_blank"><span>facebook</span></a>
									</li>
				<li>
											<a href="https://www.instagram.com/fotoray_dk/" class="ig" target="_blank"><span>instagram</span></a>
									</li>
				<li>
									</li>
				<li>
									</li>
				<li>
									</li>
				<li>
									</li>
			</ul>	
							
  </div>
						<div class="small-12 medium-6 end columns"></div>
					</div>
					<div class="row">
						  
	<div class="small-12 medium-12"> <!-- zmiana -->
    <h2 style="margin-left: 1rem;"></h2>
  </div>
      			
				     
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div id="offer" class="section content-section">
      <div class="row">
				<div class="content-wrapper small-12 medium-10 medium-offset-1 large-8 large-offset-2 end columns">
					<div class="row"> <!-- zmiana -->
						<div class="small-12 end columns"> <!-- zmiana -->
							
	<h2>Oferta</h2>
  <div class="user-content">
	<div class="offerContent">
		<p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 10pt;">Portret, Lifestyle, Fashion, Fotografia okoliczno
ciowa, biznesowa, Dzieci, Rodzinne, Fotografia Par, Fotografie inspirowane chwil
, Fotografie inspirowane 
yciem, ka
de inne, wykonywane w Studio i Plenerze, w domu lub miejscu, kt&oacute;re sam wybierzesz.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 10pt;">Uj
cia z drona.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 10pt;">Zapraszam do wsp&oacute;lnego czerpania inspiracji, rado
ci, wymiany do
wiadcze
 a przede wszystkim podr&oacute;
y przez 
ycie, podr&oacute;
y, w kt&oacute;rej s
 przystanki, podczas kt&oacute;rych na u
amek sekundy zatrzymuje si
wiat. Tyle w
nie jest potrzebne, aby uchwyci
 detal, ustrzeli
 (to dobre s
owo), zamrozi
 i uwieczni
 moment na matrycy aparatu. Mo
na ze spokojem p&oacute;j
 dalej wiedz
e &oacute;w chwila b
dzie z nami obecna ju
 na zawsze.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p>
<p class="p2"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p>
<p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 10pt;">Podr&oacute;
 zaczyna si
 tu i teraz.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></p>
<p class="p2"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span class="s1">Je
li szukasz fotografa, kt&oacute;ry do ka
dej pracy podchodzi indywidualnie oraz z wielk
owieka, kt&oacute;ry pragnie by ka
da fotografia budzi
a pozytywne emocje, specjalisty, kt&oacute;ry potrafi znale
 Twoje pi
kne oblicze bez przesadnych manipulacji postprodukcyjnych w programach graficznych to dobrze trafi
.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="p2"><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span class="s1">Uwa
e bycie fotografowanym nie jest dla Ciebie, gdy
&hellip;jeste
 za chudy, za gruby, za niski, za wysoki, niesymetryczny, niepe
nosprawny, stary, chory, 
ysy&hellip;itd. ?<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span></span></p>
<p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 10pt;">Nic bardziej mylnego. Jeste
tkowy. I je
li znajdziesz w sobie zgod
 na zmian
 takiego my
lenia, wtedy ja znajd
 do tego, by przekona
 o Twojej wyj
ci.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1" style="font-size: 10pt;">Zapraszam do skorzystania z mojej oferty.</span></p>	</div>
	</div>
						</div>
					</div>
        </div>
      </div>
    </div>
		<div id="map" class="section content-section">
      <div class="row">
				<div class="content-wrapper small-12 medium-10 medium-offset-1 large-8 large-offset-2 end columns">
					<div class="row">
            <div class="small-12 end columns">
							
	<h2>Lokalizacja</h2>
        <iframe data-src="//zdrowa-szafa.nazwa.pl/_wizytowka_/public/map" id="mapFrame"></iframe>
  <script type="text/javascript">
  function initMap() {
    $('.mapInvoker').bind('click.initmap', function() {
      $('#mapFrame').attr('src', $('#mapFrame').attr('data-src'));
      $(this).unbind('click.initmap');
    });
  $(document).ready(function() {
    initMap();
  });
</script>
  						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div id="contact" class="section content-section">
      <div class="row">
				<div class="content-wrapper small-12 medium-10 medium-offset-1 large-8 large-offset-2 end columns"> 
					<div class="row">
            <div class="small-12 end columns">
							
    
    
      			
			<h2>Napisz do mnie</h2>
      <form action="" method="post">
        
					<div class="row">
            <div class="medium-6 columns">
              <input label="Adres e-mail" placeholder="Wpisz sw
j e-mail..." class="textInput" type="text" name="contactForm[email]"/>							            </div>
            <div class="medium-6 end columns">
              <input label="Telefon" placeholder="Wpisz sw
j nr telefonu..." class="textInput" type="text" name="contactForm[phone]"/>							            </div>
          </div>
					<div class="row">
            <div class="medium-12 columns">
              <input label="Temat" placeholder="Podaj temat wiadomo
ci..." class="textInput" type="text" name="contactForm[subject]"/>							            </div>
          </div>
					<div class="row">
            <div class="medium-12 columns">
              <textarea label="Tre
 wiadomo
ci" placeholder="Wpisz tre
 wiadomo
ci..." class="require" name="contactForm[message]"></textarea>							            </div>
          </div>
        					
					<div class="row">
            <div class="small-12 medium-8 medium-offset-2 end columns captcha">
							<pre> ___  _____  ___  ______
 |__ \ | __ \ |__ \ |___ /
  ) | | |__) |  ) |  / / 
  / / | _ /  / /  / / 
 / /_ | | \ \  / /_  / /__ 
 |____| |_| \_\ |____| /_____|
                
                
</pre> <input label="Przepisz kod z obrazka widoczny poni
ej:" placeholder="Kod..." class="require" id="captcha-input" type="text" name="contactForm[captcha]"/> 					  </div>
          </div>
					<div class="row">
            <div class="small-12 columns text-center">
              <input type="submit" label="Wy
lij" class="submit" value=" Wy
lij" id="send" name="contactForm[send]"/>            </div>
          </div>
      </form>
    
						</div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div><!-- content-wrapper -->
  <footer>
    
  </footer>
  <script src="/templates-repository/scripts/1098/js/jsmore/libs.min.js"></script>
	<script src="/templates-repository/scripts/1098/js/foundation.min.js"></script>
  <script src="/templates-repository/scripts/1098/js/custom.js"></script>
	<script>
    $(document).foundation();
  </script>
</body>
</html>